Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims FinansavimasDokumentinės operacijosAkredityvas

Akredityvas

Dokumentinis akredityvas - tai banko įsipareigojimas, pagal pirkėjo pavedimą, atlikti mokėjimą pardavėjo naudai su sąlyga gauti dokumentus, atitinkančius akredityvo sąlygas, ir patvirtinančius, kad pardavėjas vykdo įsipareigojimus pagal sutartį.

 

Akredityvo atsiskaitymo forma naudojama šiais atvejais:

 • kai sutartis sudaryta tarp mažai pažįstamų arba nepažįstamų partnerių;
 • kai šalys ne visiškai pasitiki viena kita arba partnerio šalies politinėmis arba ekonominėmis sąlygomis;
 • sudarant sutartis itin stambioms sumoms, taip pat ilgam laikotarpiui;
 • kai reikia papildomų prekių tiekimo arba prekių apmokėjimo garantijų.

 

Pagrindiniai akredityvo naudojimo privalumai:

 

Pirkėjui:

 • mokėjimas vykdomas tik už tas prekes, kurios nurodytos akredityvo sąlygose, ir tik tada, kai įvykdytos visos tiekimo sąlygos;
 • tikrumas, kad dalinio atkrovimo atveju mokėjimas bus vykdomas tik už patiektas prekes;
 • tikrumas, kad net tuo atveju, jeigu sandoris neįvyks, pasibaigus akredityvo galiojimo laikotarpiui pirkėjas galės susigrąžinti rezervuotą sumą.

 

Pardavėjui:

 • prekių apmokėjimą garantuoja bankas, o ne partneris;
 • užtikrinimas, kad apmokėjimas bus gautas reikiama apimtimi ir laiku, jeigu pateikti dokumentai visiškai atitinka akredityvo sąlygas;

 

Tarptautinėje bankininkystės praktikoje plačiai naudojamos šios akredityvų formos:

 

 • neatšaukiamasis akredityvas, kurio negalima anuliuoti arba pakeisti be pardavėjo sutikimo;
 • neatšaukiamasis patvirtintas akredityvas, kuris yra patikimiausia akredityvo forma pardavėjui, kai pardavėjo bankas arba trečiasis bankas banko emitento prašymu prisiima įsipareigojimus papildomai prie pirkėjo banko įsipareigojimo mokėti pagal akredityvą tuo atveju, jeigu pateikti dokumentai atitinka akredityvo sąlygas. Patvirtintas akredityvas tikslingas tuo atveju, jeigu pardavėjas abejoja pirkėjo banko įsipareigojimų patikimumu;
 • transferinis patvirtintas akredityvas, kuris yra naudojamas operacijose, kuriose dalyvauja prekybos tarpininkas. Transferinis akredityvas suteikia tarpininkui galimybę paprašyti banko pervesti akredityvą mažesnei sumai galutinio tiekėjo naudai, tuo pačiu leidžiant gauti savo pelną su mažiausiomis sąnaudomis ir ribotu savo lėšų įtraukimu;
 • rezervinis akredityvas, kuris garantuoja įsipareigojimų pagal sandorį vykdymą. Rezervinis akredityvas veikia kaip garantija tuo atveju, jeigu nevykdomi įsipareigojimai pagal sutartį.
 
Informacija
AS “Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@mtbank.eu
E-komercija_lt