Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims FinansavimasFaktoringas
POS_LT_LT

Faktoringas

AS "Meridian Trade Bank" korporaciniams klientams siūlo galimybę padidinti darbo efektyvumą ir pagerinti pardavimų apimtis, naudojantis faktoringo su regresu paslaugomis, kurias siūlo AS „MTB Finance".

 

Faktoringas - tai trumpalaikis įmonės apyvartinių lėšų finansavimas, kai perleidžiama piniginio reikalavimo teisė pirkėjui (debitoriui) AS "MTB Finance".

 

Faktoringas su regresu reiškia, kad pardavėjas atsako už pirkėjo mokumą ir įsipareigoja išpirkti piniginio reikalavimo teisę pirkėjui iš AS "MTB Finance", tuo atveju, jeigu pirkėjas nevykdo prisiimtų mokėjimo įsipareigojimų sutarties (sąskaitos) nustatytais terminais.

 

Faktoringo paslaugos panaudojimas leidžia pardavėjui suteikti pirkėjams mokėjimo atidėjimą ir tuo pat metu operatyviai papildyti apyvartines lėšas, gaunant neatidėliotiną sąskaitų apmokėjimą, tai padaro faktoringą optimaliu verslo plėtros instrumentu, kuris leidžia išvengti apyvartinių lėšų užšaldymo dėl suteiktų pirkėjams ilgesnių parduotų prekių apmokėjimo terminų. Pirkėjas atsiskaito su AS "MTB Finance" sąskaitoje nustatytu terminu.

 

Faktoringo modelis

 

1. Pardavėjas tiekia prekes pirkėjui mokėjimo atidėjimo sąlygomis
2. Pardavėjas įvykdo debeto įsiskolinimo perleidimą AS "MTB Finance"
3. AS "MTB Finance" išmoka finansavimą pardavėjui iki 90 % sąskaitos sumos
4. Pirkėjas apmoka patiektas prekes sąskaitoje numatytu terminu
5. AS "MTB Finance" išmoka pardavėjui likutį pagal sąskaitą

 

 

AS „MTB Finance" teikiamas faktoringo aptarnavimas padeda:

 

  • padidinti pardavimų apimtį ir gauti papildomą pelną gaunant apyvartines lėšas ir pagreitinant jų apyvartumą
  • pagerinti balanso struktūrą, nes nereikia pateikti papildomo padengimo ar garantijų
  • išplėsti įmonės dalį rinkoje: atsiranda galimybė pritraukti naujų klientų dėl palankių produkcijos apmokėjimo pasiūlymų; apyvartinės lėšos leidžia taip pat padidinti prekių asortimentą sandėlyje, o vadinasi, padidinti apyvartą
  • pakelti debeto įsiskolinimo likvidumą: pinigai įplaukia iš karto po prekių su mokėjimo atidėjimu atkrovimo
  • stabilizuoti pinigų srautą: piniginių lėšų įplaukimo aiškus planavimas ir savo įsiskolinimo apmokėjimas

 

Būtini dokumentai:

 

  • Paraiška dėl faktoringo paslaugos suteikimo
  • įmonės registracijos dokumentai (įstatai, registracijos pažymėjimas, mokesčių ir PVM mokėtojo pažymėjimai)
  • Buhalterinės ataskaitos (praėjusių metų ataskaita su auditoriaus išvada, einamųjų metų balansas ir pelno arba nuostolių ataskaita)
  • Pažyma apie mokesčių sumokėjimą
  • Pirkimo-pardavimo sutartys

 

Naudokitės faktoringo paslauga, jeigu norite išvengti apyvartinių lėšų užšaldymo, arba, atliekant pirkimą, pirkėjui reikia mokėjimo atidėjimo.

 

 
Informacija
AS “Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@mtbank.eu
E-komercija_ltMeridianTrader_lt