Pagrindinis Paslaugos juridiniams asmenims Finansavimas Lizingas
POS_LT_LT

Lizingas

Jeigu Klientas išrinko automobilį, įmonės darbo efektyvumui pakelti, tai Jis gali pasinaudoti AS "Meridian Trade Bank" dukterinės įmonės AS "MTB Finance" paslaugomis. Pasinaudoję AS "MTB Finance" paslauga, iš karto galėsite naudotis automobiliu, palaipsniui jį išpirkdami savo nuosavybėn.

 

Lizingą galima gauti 4 metų terminui.

 

Norint gauti lizingą, Jums reikia pateikti AS "MTB Finance" šiuos dokumentus (kartu su kopijomis būtina pateikti originalus):

 

  • prašymo suteikti lizingą užpildytą blanką
  • įmonės įstatus ir notariškai patvirtintą įmonės registracijos liudijimo kopiją (visus įregistruotus įstatų pakeitimus)
  • mokesčių mokėtojo pažymėjimą, PVM mokėtojo pažymėjimą
  • pasus ir dokumentus, patvirtinančius pareigūnų parašų teisę
  • dokumentus, patvirtinančius įmonės pagrindinius finansinius rodiklius, balansą, pelno ir nuostolių ataskaitą
  • auditoriaus arba revizoriaus išvadą apie paskutinius ataskaitinius metus
  • pažymą apie įstatymų nustatytų mokesčių sumokėjimą
  • informaciją apie lizingo objektą

 

 

Reikalui esant klientas pateikia papildomus dokumentus.

 

 
Informacija
AS “Meridian Trade Bank” Lietuvos filialas
Kęstučio g. 51, Vilnius, Lietuva, LT-08124

Tel.: +370 5 260 9521
El. paštas: info-lt@mtbank.eu
E-komercija_ltMeridianTrader_lt