internet bank
GalvenāPar BankuOrganizācijasOmbuds

Ombuds

Sākot ar 2003.gada 2.janvāri savu darbu ir uzsākusi Banku un to klientu ārpustiesas strīdu izskatīšanas institūcija - ombuds. Tās mērķis ir aizstāvēt patērētāju tiesības un celt pakalpojumu kvalitāti. Kārtību, kādā var iesniegt sūdzības, nosaka reglaments un Nolikums par Latvijas komercbanku asociācijas ombudu, kas apstiprināts ar Latvijas komercbanku asociācijas padomes 27.11.2002. lēmumu Nr. 71/1.


Latvijas komercbanku asociācijas ombuds atbilstoši reglamentam izskata tikai tās sūdzības, kas skar bezskaidras naudas pārskaitījumus un darījumus ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem, kuru apmērs nepārsniedz 50 000 eiro vai tam ekvivalentu summu.


Sūdzības tiek izskatītas divu mēnešu laikā no tās saņemšanas, vai sešu mēnešu laikā, ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ieverot. Ar sūdzībām pie ombuda var vērsties kā fiziskās, tā juridiskās personas, iemaksājot Latvijas komercbanku asociācijas šķīrējtiesas kontā drošības naudu 21,34 EUR apmērā. Ja ombuds sūdzību pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Personu, kas izskata sūdzības, ieceļ asociācijas prezidents uz 3 gadiem. Ārpustiesas strīdu izskatīšanas institūcija izveidota, ievērojot Eiropas savienības rekomendācijas un praksi.


Papildus informācija par ombudu un pārējiem nosacījumiem atrodama Latvijas komercbanku asociācijas interneta mājas lapā: http://www.lka.org.lv/lv/ombuds/ .

 
Informācija
AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1772, Latvija
Tālr.: +371 67019393
E-pasts: info@mtbank.eu
Skype: mtb_info
meklēšana
Valūtu kursi
2017. g. 23. jūlijā

 Pērkam*Pārdodam*ECB
USD1.18111.14591.1642
GBP0.91880.87350.8961
RUB71.730065.480068.6175
*Ārvalstu valūtas vienību skaits par 1 EUR

Meridian TradeUnistream_lvContact