GalvenāUzņēmumiemInstrumentiDokumenti
POS_termn_LV

Dokumenti

 

Vispārīgie darījumu noteikumi

 

PDF

Vispārējie darījumu noteikumi no 01.11.2017.

PDF

Vispārējie darījumu noteikumi līdz 01.11.2017.

 

 Dokumenti privātpersonām

 

Norēķinu konta atvēršana 

 
PDF

Iesniegums norēķinu konta atvēršanai  

PDF

Klienta - fiziskās personas anketa

PDF

Klienta pārstāvja karte

PDF

Pilnvara

PDF

Zīmoga nospieduma un parakstu paraugu kartiņa

PDF

Pamatinformācija  par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

 

Regulārie maksājumi

 
PDF

Regulāro maksājumu uzdevums

 
Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa
 
PDF Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līgums un noteikumi
 

Ātrie naudas pārvedumi UNIstream, CONTACT un MoneyGram 

 
PDF Iesniegums pārveduma veikšanai (UNIstream, Contact)
PDF Iesniegums pārveduma veikšanai (MoneyGram)
PDF  Iesniegums pārveduma saņemšanai (UNIstream, Contact)
PDF Iesniegums pārveduma saņemšanai (MoneyGram)
PDF  Iesniegums pārveduma anulēšanai
PDF  Paziņojums par saņēmēju rekvizītu izmaiņām 
 

Internetbanka MultiNet 

 

PDF

Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas MultiNet lietošanai
PDF Internetbankas MultiNet lietotāja rokasgrāmata
PDF  Kodu kalkulatora DigiPass DP 260 lietotāja rokasgrāmata
PDF  Kodu kalkulatora DigiPass GO-6 lietotāja instrukcija
PDF SMS autorizācijas lietošanas noteikumi
 
Maksājumu kartes
 
PDF Iesniegums maksājumu kartes konta atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai
PDF  Papildkartes lietotāja pieteikums
PDF Reklamācijas iesniegums
 
Kredīti
 
PDF

Kredīta pieteikums privātpersonai

 

Depozīti 

 
PDF

Iesniegums depozīta izvietošanai

PDF Depozītu pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi
 

Krājkonta atvēršana

 
PDF

Iesniegums krājkonta atvēršanai

 
SMS atskaite 
 
PDF SMS atskaišu pakalpojumu lietošanas noteikumi
PDF  Pakalpojuma „SMS atskaite" izmantošanas instrukcija
PDF Iesniegums par SMS atskaišu pakalpojuma lietošanu
 
Zelta konts 
 
PDF  Iesniegums bezskaidra zelta (XAU) konvertācijai klienta norēķinu kontā 
 
Brokeru operācijas (MiFID II)  
 
PDF Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai  
PDF

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju

PDF Finanšu instrumentu darījumu rīkojumu izpildes politika
PDF

Finanšu instrumentu darījumu izpildes vietu saraksts 

PDF Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts
PDF  Klienta statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai 
PDF Key Information Document CFD ETPs
PDF Key Information Document CFD Futures
PDF Key Information Document CFD Indices
PDF Key Information Document CFD Stocks
PDF Key Information Document FX Forward
PDF Key Information Document FX Option
PDF Key Information Document FX Spot
 
Finanšu instrumentu konta atvēršana
 
PDF Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai darījumiem ar finanšu instrumentiem
PDF Pieteikums finanšu instrumentu konta atvēršanai
PDF

Līgums par brokeru pakalpojumiem

 
Individuālie seifi
 
PDF  Individuālā seifa īres līgums un noteikumi
 

 Dokumenti juridiskām personām

 

Norēķinu konta atvēršana

 

PDF 

Iesniegums norēķinu konta atvēršanai

PDF

Klienta - juridiskās personas anketa

PDF

Klienta pārstāvja karte

PDF

Iesniegums pagaidu konta atvēršanai

PDF

Pilnvara

PDF

Zīmoga nospieduma un parakstu paraugu kartiņa

PDF

Patiesā labuma guvēja karte

PDF

Pamatinformācija  par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību

Regulārie maksājumi

 

PDF 

Regulāro maksājumu uzdevums   
 
Elektronisku rēķinu regulārā apmaksa
 
PDF  Elektronisku rēķinu regulārās apmaksas līgums un noteikumi
 

Internetbanka MultiNet

 
PDF

Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas MultiNet lietošanai

PDF Iesniegums attālinātās apkalpošanas sistēmas MultiNet korporatīvajam pieslēgumam
PDF Internetbankas MultiNet lietotāja rokasgrāmata
PDF Kodu kalkulatora DigiPass DP 260 lietotāja rokasgrāmata
PDF  Kodu kalkulatora DigiPass GO-6 lietotāja instrukcija
PDF SMS autorizācijas lietošanas noteikumi
 

Maksājumu kartes

 
PDF

Iesniegums maksājumu kartes konta atvēršanai un maksājumu kartes saņemšanai

PDF  Papildkartes lietotāja pieteikums
PDF Reklamācijas iesniegums
 
POS - termināļu uzstādīšana
 
PDF Pieteikums POS-termināla uzstādīšanai
 
Kredīti
 
PDF

Kredīta pieteikums uzņēmumam

 
Līzings autotransporta iegādei
 
PDF Līzinga pieteikums uzņēmumam
  
Overdrafts
 
PDF

Iesniegums overdrafta izsniegšanai

 
Akreditīvs
 
PDF

Iesniegums akreditīva atvēršanai

 

Faktorings

 
PDF Iesniegums faktoringa saņemšanai
 
Depozīti
 
PDF Iesniegums depozīta izvietošanai
PDF  Depozītu pieņemšanas un apkalpošanas noteikumi 
SMS atskaite 
 
PDF SMS atskaišu pakalpojumu lietošanas noteikumi
PDF Pakalpojuma „SMS atskaite" izmantošanas instrukcija
PDF Iesniegums par SMS atskaišu pakalpojuma lietošanu
 
Brokeru operācijas (MiFID II)
 
PDF Interešu konfliktu novēršanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai  
PDF

Informācija par ieguldījumu pakalpojumu sniedzēju

PDF Finanšu instrumentu darījumu rīkojumu izpildes politika
PDF

Finanšu instrumentu darījumu izpildes vietu saraksts 

PDF  Ar finanšu instrumentiem saistīto risku apraksts
PDF  Klienta statusa noteikšanas politika ieguldījumu pakalpojumu un blakuspakalpojumu sniegšanai  
PDF Key Information Document CFD ETPs
PDF Key Information Document CFD Futures
PDF Key Information Document CFD Indices
PDF Key Information Document CFD Stocks
PDF Key Information Document FX Forward
PDF Key Information Document FX Option
PDF Key Information Document FX Spot
 
Finanšu instrumentu konta atvēršana
 
PDF Klienta anketa ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu saņemšanai darījumiem ar finanšu instrumentiem
PDF Pieteikums  finanšu instrumentu konta atvēršanai
PDF Līgums par brokeru pakalpojumiem
 
 
Informācija
AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1772

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@mtbank.eu
E-komercijaMeridianTrader