GalvenāZiņas

Jaunumi


Latvija ievieš vienoto informācijas apmaiņas standartu CRS


[ 13.01.2016 ]

 

Lai pasaulē veicinātu cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ietvaros ir radīts Globālais standarts  OECD CRS (Common Reporting Standard)) par automātisko informācijas apmaiņu par finanšu kontiem. Latvija kopā ar 55 citām valstīm ir pievienojusies OECD Konvencijai par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā  un apņemas ievērot vienoto informācijas apmaiņas standartu jeb CRS. CRS standarts nosaka, ka katru gadu valstu nodokļu iestādes saņems informāciju no finanšu institūcijām un apmainīsies ar šo informāciju ar attiecīgo valstu nodokļu iestādēm.

  

Jaunās prasības no 2016.gadā 1.janvāra paredz Latvijas finanšu institūcijām, t.sk. Meridian Trade Bank, identificēt Klienta un Klienta beneficiāra (patiesā labuma guvēja) nodokļu rezidences valsti, nodokļu maksātāja numuru un sniegt šo informāciju LR Valsts ieņēmumu dienestam.

 

Sākot ar minēto datumu Meridian Trade Bank visiem jaunajiem klientiem/klientu beneficiāriem (patiesā labuma guvējiem) lūgs norādīt valstu sarakstu, kurās viņi maksā nodokļus, un savus nodokļu maksātāju reģistrācijas numurus.            

 

Minētā sakarā Bankas speciālisti sazināsies ar esošajiem klientiem, kuri atbilst CRS standartam, lai iegūtu nepieciešamo informāciju.

 

Minētā prasība neskars Meridian Trade Bank klientus - fiziskas un juridiskas personas, kas ir Latvijas nodokļu maksātāji ar ienākumiem Latvijā un bez kontiem ārvalstu bankās.

 

Vairāk informācijas:

 

OECD mājās lapā http://www.oecd.org/

 

Grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām
http://likumi.lv/ta/id/278751-grozijumi-likuma-par-nodokliem-un-nodevam-

 

MK noteikumi "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz informāciju par finanšu kontiem Valsts ieņēmumu dienestam"
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40379091&mode=mk&date=2016-01-05

 

Latvijas Republikas Saeima pieņemtais Likums "Par Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā" http://likumi.lv/doc.php?id=266161

 

Latvijas Valsts ieņēmumu dienests http://www.vid.gov.lv/

 

 

Papildu informāciju Jūs varat saņemt, sazinoties ar Bankas informācijas dienestu pa tālruni +371 67019393

 
  
Informācija
AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@mtbank.eu
E-komercija