GalvenāZiņas

Jaunumi


Grozījumi AS "Meridian Trade Bank" Vispārējos darījumu noteikumos


[ 19.03.2018 ]

Informējam, ka 2018. gada 15. martā ir apstiprināta jauna AS "Meridian Trade Bank" Vispārējo darījumu noteikumu (turpmāk arī Noteikumi) redakcija.

 

Attiecībā uz klientiem - patērētājiem tā stāsies spēkā 2018. gada 19. maijā un attiecībā uz klientiem, kas nav patērētāji tā stāsies spēkā  2018. gada 5. aprīlī.

 

Noteikumos veiktas izmaiņas, kas  ir saistītas ar Bankas pakalpojumiem valūtās, kas nav euro.

 

Grozīti Norēķinu kontu noteikumi –13.5.punktā noteikts, ka glabājot  Kontos naudas līdzekļus, kas ir denominēti valūtā, kas nav euro, Banka ir tiesīga jebkurā brīdī patstāvīgi, nebrīdinot Klientu, veikt visu naudas līdzekļu vai to daļas konvertāciju  Kontā uz euro valūtu pēc Bankas noteiktā valūtas kursa uz konvertācijas brīdi. Banka neatlīdzina Klientam jebkurus izdevumus, kaitējumu vai neiegūto peļņu, kas ir saistīti ar konvertāciju.

 

Grozīti Bezskaidras naudas maksājumu noteikumi – noteikts:

  • 6. punkts - Banka pēc sava ieskata ir tiesīga, bet tas nav tās pienākums, izpildīt pārvedumus, ieskaitīt, izmaksāt un glabāt naudas līdzekļus klienta kontos valūtā, kas nav euro;
  • 2. punkts - ieskaitot Kontā Kredīta pārvedumu valūtā, kas nav euro, Banka ir tiesīga atteikt ieskaitījuma veikšanu, vai patstāvīgi, nebrīdinot Klientu, veikt ienākošo naudas līdzekļu konvertāciju uz euro valūtu pēc Bankas noteiktā valūtas kursa uz konvertācijas brīdi un ieskaitīt tos  Kontā. Banka neatlīdzina Klientam jebkurus izdevumus, kaitējumu vai neiegūto peļņu, kas ir saistīti ar konvertāciju;
  • 15.2. punkts - Klientam veicot Kredīta pārvedumu, neatkarīgi no tā, kāda valūta ir norādīta Maksājumu rīkojumā, Banka ir tiesīga veikt  Kredīta pārvedumu euro valūtā. Banka ir tiesīga patstāvīgi, nebrīdinot Klientu, veikt naudas līdzekļu konvertāciju Klienta kontā uz euro valūtu pēc Bankas noteiktā valūtas kursa uz konvertācijas brīdi  Kredīta pārveduma veikšanai nepieciešamajā apjomā. Banka neatlīdzina Klientam jebkurus izdevumus, kaitējumu vai neiegūto peļņu, kas ir saistīti ar konvertāciju;
  • 15.3. punkts - ja Banka izmanto Noteikumos paredzētās tiesības veikt Kredīta pārvedumu euro valūtā, neatkarīgi no tā, kāda valūta ir norādīta maksājumu rīkojumā, klienta pienākums ir sniegt Bankai maksājuma rekvizītus Kredīta pārveduma veikšanai euro valūtā. Bankai ir tiesības neveikt pārvedumu, kamēr klients nesniegs maksājumu rekvizītus euro valūtā.

 

Grozīti Skaidras naudas izmaksas un iemaksas noteikumi – 18.1. punktā noteikts, ka izmaksājot Klientam skaidras naudas līdzekļus, Banka ir tiesīga veikt izmaksu euro valūtā neatkarīgi no tā, kāda valūta glabājās Klienta Kontā. Tāpat Banka ir tiesīga patstāvīgi, nebrīdinot Klientu, veikt naudas līdzekļu konvertāciju Klienta Kontā uz euro valūtu pēc Bankas noteiktā valūtas kursa uz konvertācijas brīdi izmaksai nepieciešamajā apjomā. Banka neatlīdzina Klientam jebkurus izdevumus, kaitējumu vai neiegūto peļņu, kas ir saistīti ar konvertāciju.

 

Sīkāk ar izmaiņām ir iespējams iepazīties šeit

 

Ar cieņu,

Meridian Trade Bank

 
  
Informācija
AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@mtbank.eu
E-komercija