GalvenāPrivātpersonāmNoguldījumi

Noguldījumi


Depozīti

Krājkonts

Subordinētais aizdevums Bankai


 

Sākot ar 2010. gada 1. janvāri, saskaņā ar grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" privātpersonu ienākumi no kapitāla tiek aplikti ar nodokli. Likumā ir noteikts, ka no ienākumiem no visu veidu depozītiem tiek iekasēts nodoklis 10% apmērā. Nodoklis tiks iekasēts nevis no visas ieguldījuma summas, bet tikai no gūtajiem peļņas procentiem.

 

Fizisku un juridisku personu noguldījumus jebkādā valūtā Latvijas valsts garantē līdz EUR 100 000 apmērā.

 

Noguldījumu garantiju likums  

Jautājumi un atbildes  

 
 
Informācija
AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss
Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1772

Tālr.: +371 67019393
WhatsApp: +371 27677569 (čats)
Skype: mtb_info (čats)
E-pasts: info@mtbank.eu
E-komercijaMeridianTrader