Pensiju 3. līmenis

PARŪPĒJIES PAR SAVU PENSIJU LAICĪGI!

 

Pensiju 3. līmenis ir iespēja brīvprātīgi veidot uzkrājumus savai pensijai. Tie kļūs par papildinājumu valsts garantētajai pensijai (pensiju 1. un 2. līmeņi).

 

Sāc krāt un izmanto pensiju 3. līmeņa priekšrocības:

 

  • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa 20% apmērā;
  • neierobežots iemaksu apjoms un regularitāte;
  • iespēja piedalīties vairākos pensiju plānos vienlaicīgi;
  • pensijas uzkrājums pieejams jau no 55 gadu vecuma;
  • pensiju līmeņa uzkrātais kapitāls ir mantojams;
  • regulāras atskaites.

 

Izvēlies piemērotāko pensiju 3. līmeņa plānu:

 

 

Šīm plānam ir piemērota aktīva investīciju politika. Līdz 100% aktīviem var tikt ieguldīti akcijās. Iesākam izvēlēties personām vecumā no 16 līdz 46 gadiem.

 

 

Sakarā ar sabalansēto investīciju politiku šī plāna aktīvi tiek ieguldīti galvenokārt finanšu instrumentos ar fiksēto ienesīgumu, bet daļa no tiem var tikt ieguldīta arī finanšu instrumentos ar lielāku riska pakāpi, piemēram akcijās. Iesākam izvēlēties personām vecumā no 47 līdz 57 gadiem.

 

 

 

Šī pensiju plāna mērķis ir pasargāt dalībnieku kapitālu no inflācijas un palielināt tā vērtību uzkrāšanas periodā. Pensiju plāns ir piemērots cilvēkiem, kuri izvēlās konservatīvo investīciju politiku. Iesākam izvēlēties personām vecākām par 58 gadiem.

 

 

Informācija par pensiju plānu rezultātiem ir pieejama www.manapensija.lv.

 

Pieteikties 3. pensiju līmenim var jebkurā AS „Meridian Trade Bank" klientu apkalpošanas centrā.

 


Vairāk par pensiju 3. līmeņa plāniem Bankas partnera IPAS “INVL Asset management” mājas lapā.


AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss, Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050