Cenrādis juridiskām personām - LR nerezidentiem

Klientu norēķinu kontu apkalpošana

Kases operācijas

Pārvedumi

Dokumentu un izziņu sagatavošana

Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Konvertācija

Maksājumu kartes

Depozīti

Kreditēšanas operācijas 

Darījuma konts

Dokumentārās operācijas

Brokeru operācijas

Pielikums Nr.1 - Klienta maksājuma uzdevuma izpildes prioritāte


 


AS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss, Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1050