Cenrādis juridiskām personām - LR rezidentiem

Komplekts MTB Primum

Klientu norēķinu kontu apkalpošana

Kases operācijas

Pārvedumi

Dokumentu un izziņu sagatavošana

Kontu vadība, interneta norēķini un SMS atskaite

Konvertācija

Maksājumu kartes

Depozīti

Kreditēšanas operācijas

Darījuma konts

Dokumentārās operācijas

Brokeru operācijas

Pielikums Nr.1 - Klienta maksājuma uzdevuma izpildes prioritāteAS "Meridian Trade Bank" Galvenais ofiss, Elizabetes iela 57, Rīga, Latvija, LV-1772